Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0345-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на „облачни” услуги като фактор за устойчивост и конкурентоспособност в сектора на информационните технологии.
Бенефициент: "ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разработване на „облачни” услуги като фактор за устойчивост и конкурентоспособност в сектора на информационните технологии.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители за доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Финализиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 364 094 BGN
Общ бюджет: 515 192 BGN
БФП: 360 634 BGN
Общо изплатени средства: 360 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 360 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 360 634 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
360 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 306 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 306 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
306 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 095 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
54 095 BGN
Финансиране от бенефициента 156 040 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Сформиран екип за изпълнение на проекта
Индикатор 10 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 11 Закупено ново технологично оборудване
Индикатор 12 Материали за визуализация на проекта
Индикатор 13 Изготвени финални отчети на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз