Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Провеждане на индустриални научни изследвания на процеса на реформиране /превръщане/ на бензин до водородно гориво
Бенефициент: "АДВЕНТЧЪР"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 20.07.2012
Дата на приключване: 20.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда провеждането на планирани индустриални научни изследвания на процеса на реформиране /превръщане/ на бензин до водородно гориво, подтвърждаване на резултатите от проведените до момента лабораторни изследвания, и придобиване на нови знания за протичането на процеса в реални условия, с цел съществено подобряване на процеса и постигане на пълно превръщане на бензина до водород.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 6 Визуализация на проекта
Дейност 2 Наемане на оборудване и инструменти, необходими за осъществяване на научноизследователската и развойна дейност по проекта
Дейност 3 Закупуване на материали и консумативи, необходими за провеждане на научноизследователската и развойна дейност по проекта
Дейност 4 Провеждане на дейности по индустриални научни изследвания
Дейност 5 Одит на проекта
Разходи за амортизация на собствено оборудване.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФОТ ООД
"Химтекс" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 390 676 BGN
Общ бюджет: 446 816 BGN
БФП: 290 431 BGN
Общо изплатени средства: 290 010 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 431 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 201 827 BGN
2014 88 182 BGN
2015 0 BGN
290 010 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 171 553 BGN
2014 74 955 BGN
2015 0 BGN
246 508 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 274 BGN
2014 13 227 BGN
2015 0 BGN
43 501 BGN
Финансиране от бенефициента 210 345 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Проведени серии изпитвания
Индикатор 6 Закупени материали и консумативи
Индикатор 7 Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 Изработени обозначителни табели.
Индикатор 9 Проведен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз