Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.10-0009-C0001
Номер на проект: DIR-5113325-9-105
Наименование: Устройство и управление на резерват "Бяла крава" и поддържани резервати "Хайдушки чукар" и "Савчов чаир"
Бенефициент: Регионална инспекция по околна среда и води - Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2012
Начална дата: 02.07.2012
Дата на приключване: 10.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Устройство и управление на резерват „Бяла крава” и поддържани резервати „Хайдушки чукар” и „Савчов чаир”
Дейности: поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
посетителска инфраструктура и капитално строителство
организация и управление на проекта
интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
планиране и оптимизация на управлението
одит
публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ФАБЕР-ПРИНТ" ЕООД
Бисиком-61 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 304 900 BGN
Общ бюджет: 297 835 BGN
БФП: 297 835 BGN
Общо изплатени средства: 243 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 297 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 980 BGN
2013 89 019 BGN
2014 91 704 BGN
2015 2 216 BGN
243 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 833 BGN
2013 75 666 BGN
2014 77 949 BGN
2015 1 884 BGN
207 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 675 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 147 BGN
2013 13 353 BGN
2014 13 756 BGN
2015 332 BGN
36 588 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени/актуализирани планове за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз