Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите
Бенефициент: "МЕКСОН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Инвестиция за конкурентоспособност и разширяване на пазарите
Дейности: 1) Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици и сключване на договори
2) Доставка и въвеждане в експлоатация на необходимото оборудване
3) Дейности за публичност и информираност
4) Одит
5) Дейности по отчитане на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 592 272 BGN
Общ бюджет: 976 956 BGN
БФП: 586 174 BGN
Общо изплатени средства: 586 174 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 586 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 586 174 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
586 174 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 498 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 498 248 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 248 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 926 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 926 BGN
Финансиране от бенефициента 394 848 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Сключени договори с доставчици
Индикатор 9 Доставени ДМА
Индикатор 10 Изготвени: - стикери
Индикатор 11 Изготвени - информационен табло
Индикатор 12 Изготвени: - постоянна разяснителна табела
Индикатор 13 Изготвени:- информационно съобщение
Индикатор 14 Изготвен доклад за одит
Индикатор 15 Изготвен финален отчет за изпълнение на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз