Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0205-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в "Интерконсулт България" ООД
Бенефициент: "ИНТЕРКОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в Интерконсулт България ЕООД
Дейности: Дейност 1. Доставка на ДМА и ДНА
Изпълнение на Дейност 1. Доставка на ДМА и ДНА
Подготовка на Дейност 2. Визуализация на дейностите по проекта.
Изпълнение на Дейност 2. Визуализация на дейностите по проекта.
Подготовка на Дейност 3. Одит на проекта.
Изпълнение на Дейност 3. Одит на проекта.
4.консултантска дейност по изработване на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 437 BGN
Общ бюджет: 522 353 BGN
БФП: 313 412 BGN
Общо изплатени средства: 313 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 313 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 313 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
313 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 266 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 266 400 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
266 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 012 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 012 BGN
Финансиране от бенефициента 254 292 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 въведени нови технологии.
Индикатор 6 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА и ДНА
Индикатор 7 Доставени и монтирани ДМА и ДНА
Индикатор 8 Предоставени услуги за визуализация
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на изпълнител за одит на проекта
Индикатор 10 Извършен одит на


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз