Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0019-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Пружини
Бенефициент: "Балдим-Федерн" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Априлци
Описание
Описание на проекта: Пружини
Дейности: Дейност 1 - Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 - Избор на консултантска организация и изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5 - Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 6 - Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 7 - Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 533 280 BGN
Общ бюджет: 760 441 BGN
БФП: 456 265 BGN
Общо изплатени средства: 456 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 456 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 456 265 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
456 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 387 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
387 825 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 440 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 440 BGN
Финансиране от бенефициента 355 520 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти нови технологии
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти /. нови продукти
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури – открит избор
Индикатор 9 Закупени по проекта машини и съоръжения
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури – събиране на поне 3 оферти
Индикатор 11 Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 12 Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта
Индикатор 13 Доклад на независим одитор за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз