Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0294-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за разширяване на производството и пазара на продуктите с марката „Зебра”
Бенефициент: "Интерпред Партнер" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за разширяване на производството и пазара на продуктите с марката „Зебра”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на процедури за избор на доставчици на ново оборудване за производствената дейност на Интерпред Партнер АД
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване и доставка на машина на производство на салфетки, машина за пакетиране, транспортни конвейери и принтер за маркиране на крайните изделия
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Тестване и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Избор на изпълнител на консултантска услуга за разработване на маркетингов анализ на възможностите за пазарно налагане на новите изделия в направлението салфетки
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Разработване на маркетингов анализ на възможностите за пазарна реализация на новите продукти в направлението салфетки
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Одит на проекта
Консултантски услуги за изготвяне на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 316 054 BGN
Общ бюджет: 526 187 BGN
БФП: 315 712 BGN
Общо изплатени средства: 315 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 315 712 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
315 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 268 355 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 357 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 357 BGN
Финансиране от бенефициента 210 703 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Доставено ново производствено оборудване за дейността на компанията
Индикатор 9 Предоставени консултантски услуги за пазарно налагане на нови продукти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз