Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0440-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация - повишена конкурентноспособност
Бенефициент: АЕМС 98 ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.05.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация - повишена конкурентноспособност
Дейности: Дейност 1 Екип за управление, мониторинг и отчетност, подготовка за изпълнение
Дейност 2 Визуализация
Дейност 3 Подготовка на процедура за доставка на оборудване и специализирансофтуер
Дейност 4 Търг за доставка и избор на доставчик на оборудването и софтуера
Дейност 5 Доставка на оборудването и софтуера
Дейност 6 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 261 240 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 111 960 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Ръст на приходите от продажби за 3 годишен период след изпълнение на проекта
Индикатор 9 Ръст на печалбата за 3 годишен период след изпълнение на проекта
Индикатор 10 Закупено и внедрено в производствения процес модерно оборудване (нови машини)
Индикатор 11 Закупена и инсталирана софтуерна система за програмиране и управление на машините с ЦПУ
Индикатор 12 Проведени процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване и услуги според изискванията на Оперативното ръководство и разпоредбите на законодателството
Индикатор 13 Дейностите за доставка на оборудване и услуги изпълнени в съответствие разработените срокове, план и бюджет
Индикатор 14 Проектът (дейностите и разхдите по него) е изпълнен в съответствие със изискванията на национлното законодателство и сключения договор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз