Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0169-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на "СИРК" ЕООД като доставчик на уникални метални конструкции за френския пазар
Бенефициент: "С.И.Р.К." ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Гурково
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на конкурентоспособността на „С.И.Р.К.” ЕООД, което да доведе до поетапно увеличение броя на реализираните проекти за метални конструкции, тяхната сложност и размер, обема на реализираните бъдещи собствени продукти и стабилно нарастване на приходите и печалбите.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Дейност 2: Доставка на машина за лазерно рязане
Дейност 3: Доставка на камера за прахово боядисване
Дейност 4: Визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
“КОАТТЕХ” ООД
"Ингмар БГ" ООД
Счетоводна кантора СПМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 768 782 BGN
Общ бюджет: 1 093 420 BGN
БФП: 765 394 BGN
Общо изплатени средства: 765 394 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 765 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 765 394 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
765 394 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 650 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 650 585 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
650 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 114 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 114 809 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 809 BGN
Финансиране от бенефициента 329 478 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въвеждане на нови услуги.
Индикатор 8 Увеличение на реализираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA
Индикатор 9 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 10 Намаляване на себестойността на продукцията.
Индикатор 11 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците.
Индикатор 12 Доставка на машина за лазерно рязане.
Индикатор 13 Доставка на камера за прахово боядисване
Индикатор 14 Визуализация на проекта.
Индикатор 15 Одит на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз