Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0264-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Нет-сърф.нет" ЕООД
Бенефициент: "НЕТ-СЪРФ.НЕТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „Нет-Сърф.Нет” ЕООД за разширяване на дейността, увеличаване на капацитета на предприятието, въвеждане на нови технологии, подобряване на качеството и асортимента на предлаганите услуги, стартиране на износ с цел повишаване с поне 25 % на конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на пасивните оптични мрежи)
Дейност 4 (Вуализация- изработка и монтаж на обозначителни табели и поставяне на стикери на закупените пасивни оптични мрежи)
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Дейност 6 Подготовка на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
„СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
"Тилком" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 939 400 BGN
Общ бюджет: 1 341 700 BGN
БФП: 939 190 BGN
Общо изплатени средства: 939 189 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 939 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 567 280 BGN
2014 371 909 BGN
2015 0 BGN
939 189 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 798 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 482 188 BGN
2014 316 123 BGN
2015 0 BGN
798 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 092 BGN
2014 55 786 BGN
2015 0 BGN
140 878 BGN
Финансиране от бенефициента 402 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 8 Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация пасивни оптични мрежи
Индикатор 11 Изработка и монтаж на обозначителни табели по проекта
Индикатор 12 Изработка и поставяне на стикери на пасивните оптични мрежи
Индикатор 13 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз