Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0537-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация във „Виденов Груп” ООД
Бенефициент: "Виденов Груп" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация във „Виденов Груп” ООД
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Провеждане на процедура „открит избор”
Дейност 3: Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на машините
Дейност 4.: Визуализация на проекта
Дейност 5.: Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Геос машини" ЕООД
Господин Иванов Димитров
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 701 884 BGN
Общ бюджет: 1 169 457 BGN
БФП: 701 674 BGN
Общо изплатени средства: 701 651 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 701 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 140 377 BGN
2013 561 274 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
701 651 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 596 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 320 BGN
2013 477 083 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
596 404 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 057 BGN
2013 84 191 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 248 BGN
Финансиране от бенефициента 467 923 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Сформиран екип по проекта
Индикатор 7 Успешно проведена тръжна процедура „открит избор”
Индикатор 8 Доставени и инсталирани машини
Индикатор 9 Изработени стикери и табели
Индикатор 10 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз