Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0149-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологично конкурентно предимство чрез въвеждане на високоскоростен обработващ център по 5 страни и 5 оси с палетна смяна
Бенефициент: ЕТ ”ВИТАЛИЙ И СИН – Иглика Манова”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Технологично конкурентно предимство чрез въвеждане на високоскоростен обработващ център по 5 страни и 5 оси с палетна смяна.
Дейности: Дейност 1. Анализ на предлаганите високоскоростни центри за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна.
Дейност 2. Подготовка на процедура за избор на доставчик на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна.
на Дейност 3. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна.
Дейност 4. Избор на доставчик на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна.
Дейност 5. Сключване на договор за изработка. Изработка на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна. Плащания.
Дейност 6. Доставка на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна. Въвеждане в експлоатация .
Дейност 7. Анализ на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси
Дейност 8. Подготовка на процедура за избор на доставчик на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Дейност 9. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Дейност 10. Избор на доставчик на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Дейност 11. Сключване на договор за доставка. Доставка, плащания и внедряване на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Дейност 12. Визуализация на проекта. 12.1. Изработване на разяснителна (информационна) табела. 12.2. Изработване и печат на стикери с логото на оперативната програма.
Дейност 13. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 467 063 BGN
Общ бюджет: 659 591 BGN
БФП: 461 714 BGN
Общо изплатени средства: 461 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 461 714 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 461 714 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
461 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 392 457 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 392 457 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
392 457 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 257 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 257 BGN
Финансиране от бенефициента 200 170 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Създадени инвестиции в ДНА
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой)
Индикатор 9 Подготвена и проведена тръжна процедура за избор на доставчик на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна.
Индикатор 10 Доставка на високоскоростен център за обработка по 5 страни и по 5 оси с палетна смяна. Въвеждане в експлоатация .
Индикатор 11 Подготвена и проведена тръжна процедура за избор на доставчик на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Индикатор 12 Доставка, плащания и внедряване на софтуер (CAD/CAM решения) за моделиране и управление на машинни центри 2-5 оси.
Индикатор 13 Визуализация на проекта. Изработване на разяснителна (информационна) табела.
Индикатор 14 Визуализация на проекта. Изработване и печат на стикери с логото на оперативната програма.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз