Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0339-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на “АЛЕКСАНДРА-04” ЕООД
Бенефициент: АЛЕКСАНДРА - 04
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на “АЛЕКСАНДРА-04” ЕООД за разширяване на дейността, увеличаване на капацитета на производство, въвеждане на нови технологии, подобряване на качеството и асортимента на продукцията, разширяване на износа с цел повишаване с поне 20 % на конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на машините и оборудването
Дейност 4 (Вуализация- изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Дейност 6 Консултантски услуги за изработване на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Хендел ООД
„СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 329 000 BGN
Общ бюджет: 469 695 BGN
БФП: 328 787 BGN
Общо изплатени средства: 328 787 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 328 787 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 787 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 279 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 279 469 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
279 469 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 318 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 318 BGN
Финансиране от бенефициента 141 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 въведени нови технологии и продукти
Индикатор 6 Подготвена техническа и тръжна документация.
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори.
Индикатор 8 Закупени и въведени в експлоатация машини и оборудване.
Индикатор 9 Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта.
Индикатор 10 Изработка и поставяне на стикери на закупените машини и оборудване.
Индикатор 11 Извършен одит на проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз