Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0307-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на “ИНОВАСТИЛ” ЕООД
Бенефициент: ИноваСтил ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на “ИНОВАСТИЛ ” ЕООД за разширяване на пазарния дял, увеличаване на производствения капацитет, подобряване на качеството, снижаване на себестойността на продукцията и стартиране на износ с цел повишаване с поне 20% на конкурентоспособността на предприятието.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на машините и оборудването)
Дейност 4 (Визуализация - изработка и монтаж на обозначителни табели и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта)
Дейност 6 Консултантски услуги за изработване на проектното предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ОДИТ 21
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
Хендел ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 700 BGN
Общ бюджет: 210 740 BGN
БФП: 147 518 BGN
Общо изплатени средства: 147 518 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 147 518 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 147 518 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 518 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 125 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 125 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
125 390 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 128 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 128 BGN
Финансиране от бенефициента 63 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Въведени нови технологии и продукти.
Индикатор 6 Подготвена техническа и тръжна документация за процедура „Открит избор“
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители „Открит избор“ и сключване на договори
Индикатор 8 Закупени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 9 Изработка и монтаж на обозначителни табели по проекта
Индикатор 10 Изработка и поставяне на стикери на закупените машини и оборудване
Индикатор 11 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз