Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0516-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „Р Консултинг“ ЕООД
Бенефициент: "Р КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „Р Консултинг” ЕООД за разширяване на дейността, увеличаване на капацитета на предприятието, подобряване на качеството и асортимента на предлаганите продукти и услуги, разширяване на износа с цел повишаване с поне 25 % на конкурентоспособността на предприятието
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудването, софтуерните и компютърни приложения)
Дейност 4 (Вуализация- изработка и монтаж на обозначителна табела и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Дейност 5 (Извършване на одит на проекта
Изработване на проектно предложение
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БЕСТ ПАРТНЪРС" ООД
"Ди Джи Ем" ЕООД
„СОЮЗ КОНСУЛТ” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 600 BGN
Общ бюджет: 382 748 BGN
БФП: 267 924 BGN
Общо изплатени средства: 267 924 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 267 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 267 924 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 924 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 227 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 227 735 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
227 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 189 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 189 BGN
Финансиране от бенефициента 116 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 7 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители „Открит избор“ и сключване на договори
Индикатор 8 Закупено и въведено в експлоатация оборудване; закупени и инсталирани софтуерни и компютърни приложения
Индикатор 9 Изработка и монтаж на обозначителна табела по проекта
Индикатор 10 Изработка и поставяне на стикери на закупеното оборудване
Индикатор 11 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз