Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед РД-16-676/01.06.2012
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 01.06.2012
Начална дата: 01.06.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-676/02.11.2011 г. на Главния директор на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в главна дирекция ЕФК.
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 235 265 BGN
Общ бюджет: 744 910 BGN
БФП: 744 910 BGN
Общо изплатени средства: 3 025 958 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 744 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 025 958 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 025 958 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 633 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 572 064 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 572 064 BGN
В т.ч. Национално финансиране 111 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 453 894 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
453 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз