Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1253-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Модерно управление в процеса на подготовка на тръбопроводи по безизкопни технологии"
Бенефициент: "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на конкурентоспособността на Строителна Механизация АД чрез утвърждаване на лидерските позиции на българския пазар и улесняване на достъпа до европейските пазари.
Дейности: Дейност 1. Внедряване на инсталация за инспектиране и подготовка на тръбопроводи за безизкопна рехабилитация.
Дейност 2. Услуги по внедряване на Добра Производствена Практика
Дейност 3. Удостоверяване внедряването на Добра Производствена Практика
Дейност 4. Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 030 BGN
Общ бюджет: 331 204 BGN
БФП: 248 403 BGN
Общо изплатени средства: 248 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 248 403 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 211 143 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 260 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 260 BGN
Финансиране от бенефициента 83 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Удостоверение за съответствие на Добра Производствена Практика „Рехабилитация на съществуващи тръбопроводи, чрез инвертиране с втвърдяване на място”.
Индикатор 5 Индикатор 2: Внедрена инсталация за инспектиране и подготовка на тръбопроводи за безизкопна рехабилитация.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз