Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0259-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на система за управление на производството на софтуер в „Л-Клас” ООД
Бенефициент: "Л-КЛАС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване конкурентоспособността на „Л-Клас” ООД, водещо до общо разрастване на дейността и устойчиво повишаване обема на реализираните продажби на българския и на международните пазари, значително нарастване на печалбите и нарастване на дела на приходите от износ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури и избор на доставчици, сключване на договори с доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и внедряване на система за управление на производството на софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на хардуерно оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация
Дейност 5: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 127 320 BGN
Общ бюджет: 169 378 BGN
БФП: 127 034 BGN
Общо изплатени средства: 127 034 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 034 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 034 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 107 978 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 055 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 055 BGN
Финансиране от бенефициента 42 440 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Закупена и внедрена система за управление на производството на софтуер
Индикатор 6 Индикатор 2: Нарастване обема на реализираните ИТ проекти
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличение на реализираната печалба преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)
Индикатор 8 Индикатор 4: Нарастване на дела на реализираните ИТ проекти на международните пазари от общия обем ИТ проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз