Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0172-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модерно управление на здравните услуги в НКБ – София
Бенефициент: """Многопрофилна болница за активно лечение ""Национална кардиологична болница"""" ЕАД "
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е модерно управление и повишаване на качеството на медицинските услуги и конкурентноспособността на НКБ – София, чрез внедряване на допълнителен модул към съществуващата CRM система.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 “Проектен старт”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 ”Инвестиции в активи”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 ”Финализиране и финансов одит на проекта”
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 “Дейности за информация и публичност – визуализация”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
"ДРАГОФФ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 277 BGN
Общ бюджет: 316 659 BGN
БФП: 237 495 BGN
Общо изплатени средства: 263 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 237 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 263 863 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
263 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 201 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 224 284 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
224 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 579 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 579 BGN
Финансиране от бенефициента 88 092 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Доставено оборудване
Индикатор 4 Индикатор 2: Внедрена софтуерна система за управление и разглеждане на изображения
Индикатор 5 инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз