Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0406-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на Интегрирана система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM ) в „ЛД” ООД
Бенефициент: "ЛД" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложения проект е да се подобри конкурентоспособността на „ЛД” ООД чрез постигане на ефективна организация на цялостната дейност и предоставяне на висококачествени услуги и продукти на клиентите на фирмата, посредством внедряване на система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Интегрирането на CRM със съществуващите информационни системи в ЛД следва да осигури качествено нов модел на управление на бизнеса.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Тръжна процедура – избор на доставчик (ци) за въвеждане на CRM
Дейност 3. Въвеждане в експлоатация на интегрирана CRM система
Дейност 4. Визуализация и публичност
Дейност 5. Подготовка за финална отчетност на проекта
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 154 192 BGN
Общ бюджет: 195 609 BGN
БФП: 146 707 BGN
Общо изплатени средства: 146 707 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 146 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 146 707 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
146 707 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 124 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 124 701 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
124 701 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 006 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 006 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 006 BGN
Финансиране от бенефициента 51 397 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Увеличаване на базата данни с потенциални клиенти
Индикатор 5 Индикатор 2: Регионална застъпеност на пазара
Индикатор 6 Индикатор 3: Месечни отчети по региони и сегменти (timesheets)
Индикатор 7 Индикатор 4: Брой продавани артикули
Индикатор 8 Индикатор 5: Рентабилност на офериране (% на превръщане на оферти в поръчки)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз