Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ДМ Травел” ООД, чрез внедряване на софтуерни системи за управление
Бенефициент: "ДМ Травел" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентноспособността на ДМ Травел на националния, европейския и световения пазар и разширяване на дейността на фирмата.
Дейности: Дейност 1.1: Планиране, мониторинг и контрол на изпълнението.
Дейност 1.2: Провеждане на процедури за избор на изпълнител за Дейност 2
Дейност 1.2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители за Дейности 3 и 4.
Дейност 1.3: Документация и отчитане на проекта.
Дейност 2: Консултантска услуга по предварителен анализ и подготовка изграждането на системи за управление.
Дейност 3: Разработване и внедряване на софтуерна система за управление на работата с клиенти (CRM).
Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието. (ERP).
Дейност 5: Визуализация на проекта.
Дейност 6 Консултантски по изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 410 BGN
Общ бюджет: 117 160 BGN
БФП: 87 870 BGN
Общо изплатени средства: 87 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 87 870 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 690 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 690 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 181 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 181 BGN
Финансиране от бенефициента 29 470 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Намаление на производствени разходи
Индикатор 6 Индикатор 2: Ръст на нетните приходи от продажби
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличение на печалбата
Индикатор 8 Индикатор 4: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз