Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на системи за управление на качеството и околната среда
Бенефициент: "Соколов" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е принос към устойчивото развитие на българските фирми, чрез повишаване на конкурентноспособността на Соколов ООД.
Дейности: Дейност 1 Консултанска услуга 1.1 Избор на консултанска фирма 1.2. Релизиране на консултантски услуги
Дейност 2 „Сертификациона услуга” 2.1 Избор на сертификатор 2.2. Реализиране на сертификацията
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Информиране и публичност”
Проекто-управление
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 549 BGN
Общ бюджет: 32 420 BGN
БФП: 24 299 BGN
Общо изплатени средства: 24 299 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 24 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 299 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 299 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 20 654 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 654 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
20 654 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 645 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 645 BGN
Финансиране от бенефициента 8 205 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Увеличаване на поръчките
Индикатор 5 Индикатор 2: Намаляване на рекламациите
Индикатор 6 Индикатор 4: Намаляване на брака
Индикатор 7 Индикатор Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции , направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 8 Оценка на удовлетвореността на клиените (над 85 % удовлетвореност, при под 50 % - готовност за смяна на доставчик)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз