Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0670-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентоспособността на СД „БОКАЛ-С-БОКОВ И СИЕ” чрез внедряване на ERP система
Бенефициент: "Бокал-с-Боков и СИЕ" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на "Бокал-С-Боков и сие", чрез оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на процесите, като фактор за устойчиво развитие на местния и европейския пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Подготовка на тръжни процедури, одобрение от ДО и сключване на договори с изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка и внедряване на софтуерна система (ERP)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Доставка на сървър за нуждите на софтуерната система
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка и интегриране на работни станции в магазините
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация и отчитане на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Евро Бизнес
"АКСИОР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 106 958 BGN
Общ бюджет: 138 632 BGN
БФП: 103 974 BGN
Общо изплатени средства: 103 974 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 103 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 974 BGN
2015 0 BGN
103 974 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 88 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 378 BGN
2015 0 BGN
88 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 596 BGN
2015 0 BGN
15 596 BGN
Финансиране от бенефициента 35 653 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор1: Нарастване на капацитет на предприятието
Индикатор 5 Индикатор2: Увеличаване на предлаганите услуги
Индикатор 6 Индикатор 3: Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 7 Индикатор 4: Въведени нови технологии/продукти/услуги
Индикатор 8 Индикатор 5: Увеличение на удовлетвореността на клиентите
Индикатор 9 Индикатор 6: Подобрение на пазарните позиции
Индикатор 10 Индикатор 7: Увеличаване на приходите
Индикатор 11 Индикатор 8: Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 12 Индикатор 9: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз