Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0988-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на методи за управление на световно ниво в Планекс ООД
Бенефициент: Планекс ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е свързана с повишаване конкурентоспособността на „Планекс” ООД чрез въвеждане на стандартизирани системи за управление и ERP система.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Въвеждане на стандарт за социална отговорност съгласно изискванията на стандарта SA 8000 (Social accountability 8000)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Внедряване на ERP система /Доставка и въвеждане в експлоатация на ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Сертификация на стандарт за социална отговорност съгласно изискванията на стандарта SA 8000 (Social accountability 8000)
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване на оборудване /Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА/
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 346 185 BGN
Общ бюджет: 460 265 BGN
БФП: 345 199 BGN
Общо изплатени средства: 345 199 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 345 199 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 345 199 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
345 199 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 419 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
293 419 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 780 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 780 BGN
Финансиране от бенефициента 115 395 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Въведен стандарт за социална отговорност съгласно изискванията на стандарта SA 8000 (Social accountability 8000)
Индикатор 7 Индикатор 2: Внедрена софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието (ERP)
Индикатор 8 Индикатор 3: Закупен, доставен и въведен в експлоатация сървър


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз