Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0641-C0001
Номер на проект: 4МС-02-101-10/20.03.2013г.
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Балканкар – Руен” АД чрез ефективно управление на енергията
Бенефициент: "БАЛКАНКАР - РУЕН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повишим конкурентоспособността на нашата компания чрез внедряване и сертификация на Система за управление на енергията по БДС EN 16001/EN ISO 50001 и свързаните с това задължителни инвестиции. Дейностите по настоящия проект ще доведат до разработване, внедряване и сертифициране на горецитираната система за управление, което е важен фактор за постигане на растеж и развитие на нашето предприятие, респективно на нашата конкурентоспособност. Общата цел на нашия проект ще допринесе за изпълнение на целта на ОП „Конкурентоспособност” – „развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на евопейския и световен пазар”.
Дейности: Дейност 1: Избор на изпълнители и сключване на договори
Дейност 2: Въвеждане на СУЕ по БДС EN 16001 / EN ISO 50001 и подготовка за сертификация
Дейност 3: Доставка на 2 бр. Вертикален обработващ център с CNC и 2 бр. Автоматичен струг
Дейност 4: Акредитирана сертификация на СУЕ по БДС EN 16001 / EN ISO 50001
Дейност 5: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РАИС" ООД
"ТМ Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 314 329 BGN
Общ бюджет: 418 909 BGN
БФП: 314 182 BGN
Общо изплатени средства: 314 182 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 182 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 314 182 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
314 182 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 054 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 267 054 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
267 054 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 127 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 127 BGN
Финансиране от бенефициента 104 776 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Сключени договори с доставчици
Индикатор 6 Индикатор 2: Въведена СУЕ по БДС EN 16001 / EN ISO 50001
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставени ДМА
Индикатор 8 Индикатор 4: Придобит сертификат по БДС EN 16001 / EN ISO 50001
Индикатор 9 Индикатор 5: Изготвени: - Информационна табела - Информационно съобщение - Стикери
Индикатор 10 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз