Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.2.04-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1490/08.10.2015
Наименование: Развитие на рейтинговата система на висшите училища
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.03.2012
Начална дата: 03.04.2012
Дата на приключване: 30.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на система за мониторинг и оценка на качеството на висшето образование в Република България
Дейности: Изпълнение на дейност 6
Изпълнение на поддейност 5.4*
Изпълнение на поддейност 1.4
Изпълнение на поддейност 2.3
Изпълнение на дейност 7
Изпълнение на поддейност 2.1
Изпълнение на поддейност 5.1
Изпълнение на поддейност 1.5
Изпълнение на поддейност 5.2.
Изпълнение на дейност 3
Изпълнение на поддейност 2.4
Изпълнение на поддейност 5.3*
Изпълнение на дейност 1
Изпълнение на поддейност 1.1
Изпълнение на поддейност 1.3
Изпълнение на поддейност 1.6
Изпълнение на дейност 2
Изпълнение на поддейност 3.2*
Пфдготовка и изпълнение на дейност 4*
Изпълнение на дейност 5
Изпълнение на поддейност 1.2
Изпълнение на поддейност 2.2
Изпълнение на поддейност 2.5
Изпълнение на поддейност 2.6
Изпълнение на поддейност 3.1
Изпълнение на поддейност 5.5*
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДЗЗД Консорциум ИОО-МБМД-С
"Мемо Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 000 000 BGN
Общ бюджет: 2 012 691 BGN
БФП: 2 012 691 BGN
Общо изплатени средства: 1 990 008 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 012 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 529 828 BGN
2014 1 216 641 BGN
2015 243 539 BGN
1 990 008 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 710 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 450 354 BGN
2014 1 034 145 BGN
2015 207 008 BGN
1 691 507 BGN
В т.ч. Национално финансиране 301 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 474 BGN
2014 182 496 BGN
2015 36 531 BGN
298 501 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой анкетирани лица за периода на изпълнение на операцията
Индикатор 2 Брой висши училища, обхванати от рейтинговата система
Индикатор 3 Проведени социологически анкети сред различните целеви групи
Индикатор 4 Актуализирана система от индикатори, измерваща ефективността на процеса на обучение във висшите училища
Индикатор 5 Брой лица, обучени за оценители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз