Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-5.0.01-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заповед № РД-16-315/19.03.2012 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните възнагражданения на служителите в дирекция ЕФК в размер на основната месечна заплата за съответния служител.
Бенефициент: Министерство на икономиката и енергетиката
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.03.2012
Начална дата: 19.03.2012
Дата на приключване: 31.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Заповед № РД-16-315/19.03.2012 г. на Зам.-министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ръководител на УО за изплащане от приоритетна ос 5 на ежемесечните
Дейности: ---
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 738 274 BGN
Общ бюджет: 175 484 BGN
БФП: 175 484 BGN
Общо изплатени средства: 175 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 175 484 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 149 161 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 323 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз