Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повшаване на конкурентоспособността на "ЕЛМОТ" АД чрез внедряване в производство на иновативни продукти - телфери и двигатели с общо и взривозащитено изпълнение с голяма товароподемност и мощност"
Бенефициент: Елмот АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.01.2012
Начална дата: 20.02.2012
Дата на приключване: 20.01.2014
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Повшаване на конкурентоспособността на "ЕЛМОТ" АД чрез внедряване в производство на иновативни продукти - телфери и двигатели с общо и взривозащитено изпълнение с голяма товароподемност и мощност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 (Сформиране на екип за изпълнение на проекта)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 (Избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 (Закупуване, доставка и инсталиране на оборудването)
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 (Дейности за визуализация
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 (Дейности за отчитане на проекта)
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 (Финансов одит на проекта)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 710 437 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 710 437 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 2 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 3 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 5 Проведени тръжни процедури
Индикатор 6 Закупени нови машини
Индикатор 7 Внедрени иновативни продукти
Индикатор 8 Реализирана продукция на външни за страната пазари


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз