Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0036-C0001
Номер на проект: A10-13-36
Наименование: Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана
Бенефициент: Областна администрация Монтана
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 11.01.2012
Дата на приключване: 11.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
Описание
Описание на проекта: Разработване и изграждане на условия за реализирането на ефективни политики за развитие на областно и общинско ниво в област Монтана.
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта
2.Провеждане на процедури за обществени поръчки
3.Проучване на потребностите
4.Изграждане на електронен информационен бюлетин
5.Анализи за социално-икономическото развитие на област Монтана
6.Анализи на стратегическите насоки за действие в област Монтана
7.Изработване на инструментариум за действиеv
8.Междинна оценка по изпълнението на действащите ОПР на общините от област Монтана
9.Дейности по въвеждане на местни политики за развитие в общините
10.Проучване на тенденциите за развитие
11.Семинар "Принципи на партньорство за ефективно прилагане политиките на сътрудничество на местно и регионално ниво"
12.Дейности по публичност и информация
13. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 557 679 BGN
Общ бюджет: 446 093 BGN
БФП: 446 093 BGN
Общо изплатени средства: 446 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 446 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 128 461 BGN
2013 317 632 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
446 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 379 179 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 109 192 BGN
2013 269 987 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
379 179 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 269 BGN
2013 47 645 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 914 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Сформиране на екип
Индикатор 2 Дейност 2: Провеждане на процедури за обществени поръчки
Индикатор 3 Дейност 3: Проучване на потребностите
Индикатор 4 Дейност 4: Изграждане на електронен информационен бюлетин
Индикатор 5 Дейност 5: Анализи за социално-икономическото развитие на област Монтана
Индикатор 6 Дейност 6: Анализи на стратегическите насоки за действие в област Монтана
Индикатор 7 Дейност 7: Изработване на инструментариум за действие
Индикатор 8 Дейност 8: Междинна оценка по изпълнението на действащите ОПР на общините от област Монтана
Индикатор 9 Дейност 9: Дейности по въвеждане на местни политики за развитие в общините
Индикатор 10 Дейност 10: Проучване на тенденциите за развитие
Индикатор 11 Дейност 11: Семинар "Принципи на партньорство за ефективно прилагане политиките на сътрудничество на местно и регионално ниво
Индикатор 12 Дейност 12: Дейности по публичност и информация
Индикатор 13 Дейност 13: Одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз