Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновационни решения в индустрията за уплътнения и изолации
Бенефициент: ИТРИ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 22.11.2011
Начална дата: 23.12.2011
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Иновационни решения в индустрията
Дейности: управление, мониторинг и отчетност
Дейност 1.1. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на машина за разкрой на платове, вата, метални пластини и др. Извършване на предвидените за целта строително-монтажни работи.
Дейност 1.2 Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на хидравлични преси, установка за гофриране и армиране на графитна лента и теглилки за разтегляне на лентата
Дейност 1.3. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на машини за наплитане на прежда с инконелна нишка и машина за пренавиване и подготовка на преждата за оплитаща машина.
Дейност 1.4. Доставка, монтаж пробни изпитания и пускане в експлоатация на пастен екструдер.
Дейност 2.1. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на установка за сортиране и съхранение на лента, установка за избиване на графитни пръстени и инструментална екипировка.
Дейност 2.2. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на вакуумна или в инертна среда пещ, установка за импрегниране с графит и инхибитори и каландър.
Дейност 3.1. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на машина за тъкане на текстилни материали – ленти, тесни платнени ивици; машина за пресукване на текстилни влакна; шевни машини за шиене на дебели индустриални тъкани; 3D скен
Дейност 3.2. Доставка, монтаж, пробни изпитания и пускане в експлоатация на профилиращо устройство за каландриране; машина за експандиране /разпъване/ на ПТФЕ ленти; машина за сгъване и подлепване с двойно лепнеща лента.
Дейност 4.1. Оптимизиране на технологичния процес. Създаване на технологични и разходни норми за изделията.
Дейност 4.2. Подготовка на технологична документация за всички внедрени в производството нови технологии и фирмени стандарти за новите изделия.
Дейност 4.3. Процедури по подаване на зявления за защита на търговска марка.
Дейност 4.4. Провеждане на пазарни проучвания и разработка на маркетингова стратегия.
Дейност 4.5. Провеждане на тестове и анализи за съответствие на новите изделия. Продуктова сертификация.
Одит
Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 723 406 BGN
Общ бюджет: 909 836 BGN
БФП: 636 885 BGN
Общо изплатени средства: 636 885 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 636 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 473 167 BGN
2014 163 719 BGN
2015 0 BGN
636 885 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 541 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 402 192 BGN
2014 139 161 BGN
2015 0 BGN
541 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 95 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 975 BGN
2014 24 558 BGN
2015 0 BGN
95 533 BGN
Финансиране от бенефициента 310 031 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Бр. доставени и инсталирани машини
Индикатор 2 Доставен софтуер
Индикатор 3 Бр. извършени СМР
Индикатор 4 Доставено оборудване
Индикатор 5 Бр. създадени математически модели
Индикатор 6 Бр. изготвена технологична документация
Индикатор 7 Бр. създадени фирмени стандарти
Индикатор 8 Бр. подадени заявления за търговска марка
Индикатор 9 Разработена маркетингова стратегия
Индикатор 10 Бр. създадени работни места през първата година след инвестицията


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз