Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0032-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-1-9/07.03.2013
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на "Тих труд" ЕООД - Варна чрез стартиране на ново производство
Бенефициент: "Тих труд" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Тих труд” ЕООД – Варна чрез инвестиции в ново модерно технологично оборудване и разработване на Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на новите продукти.
Дейности: Дейност 1 – Определяне на екип за управление на проекта
Дейност 2 - Подготовка на тръжно досие и съпътстваща документация
Дейност 3 - Провеждане на търг за избор на доставчик/ци на оборудването, избор на доставчик/ци и подписване на договори.
Дейност 4 - Доставка и въвеждане в експлоатация на предвиденото за доставка оборудване
Дейност 5 - Разработване на Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на новите продукти
Дейност 6 – Мониторинг, отчетност и одит на проекта
Дейност 7 – Визуализация и публичност на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 522 BGN
Общ бюджет: 173 407 BGN
БФП: 164 736 BGN
Общо изплатени средства: 164 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 164 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 736 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 140 026 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 710 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
24 710 BGN
Финансиране от бенефициента 9 133 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени нови машини и обоорудване
Индикатор 9 Маркетингова стратегия за пазарно позициониране на новите продукти
Индикатор 10 Информационна табела
Индикатор 11 Информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз