Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0028-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-4
Наименование: Социално отговорен онлайн бизнес: равнопоставеност в професионалното развитие
Бенефициент: "ТЪРГ.БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел, която е дефинирана пред проекта е да се повиши конкуретноспобността и достъпа до пазара на „Търг.бг“ ООД посредством развитие на основния сайт.
Дейности: Дейност 1. Разработване на софтуер за развитие на основния сайт, създаване на POP домейн и създаване на нов свободен сайт
Дейност 2: Доставка на оборудване
Дейност 3. Доставка на софтуерни лицензи
Дейност 4: Изготвяне на пазарна и маркетингова стратегия
Дейност 5: Визуализация
Дейност 6: Администриране, мониторинг и отчетност на проекта. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 033 BGN
Общ бюджет: 165 647 BGN
БФП: 157 365 BGN
Общо изплатени средства: 157 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 024 BGN
2013 121 341 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
157 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 133 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 620 BGN
2013 103 139 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
133 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 404 BGN
2013 18 201 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 605 BGN
Финансиране от бенефициента 8 370 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 Инвестиционни проекти
Индикатор 5 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 6 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Създаден сайт за продажба на автомобили на търг
Индикатор 8 Доизграждане на настоящия сайт с нови функционалности
Индикатор 9 Създаване на допълнителен свободен информационен сайт
Индикатор 10 Въведена нова услуга – визуализация на обекти за продажба
Индикатор 11 Създаден кол център за обслужване на клиенти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз