Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0046-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/045-02
Наименование: Лот 44 Път ІІІ-7102-Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 20.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
Описание
Описание на проекта: Рехабилитацията на път III-7102 ще повиши достъпността и връзките в рамките на агломерационния ареал, както и между центровете на агломерационни ареали.
Дейности: Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 817 649 BGN
Общ бюджет: 11 322 542 BGN
БФП: 10 455 547 BGN
Общо изплатени средства: 10 455 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 455 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 047 023 BGN
2014 6 112 233 BGN
2015 2 296 291 BGN
10 455 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 887 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 739 970 BGN
2014 5 195 398 BGN
2015 1 951 847 BGN
8 887 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 568 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 307 053 BGN
2014 916 835 BGN
2015 344 444 BGN
1 568 332 BGN
Финансиране от бенефициента 1 009 027 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз