Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/042-01
Наименование: Лот 41 Път – ІІ – 58 - Р-н І-5(Черноочене)-границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Път II-58 е най-пряка транспортна връзка за областите Кърджали и Пловдив. Рехабилитацията и реконструкцията на пътната отсечка ще подобри директната връзка на гр. Черноочене с гр. Асеновград и селищата от община Кърджали с областния център Пловдив, ще подобри връзките, в границите на Южен централен район за планиране
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 4 Инфромация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 758 815 BGN
Общ бюджет: 5 584 907 BGN
БФП: 5 584 907 BGN
Общо изплатени средства: 5 862 072 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 584 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 262 423 BGN
2013 3 591 425 BGN
2014 19 017 BGN
2015 - 10 793 BGN
5 862 072 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 747 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 923 060 BGN
2013 3 052 711 BGN
2014 16 164 BGN
2015 - 9 174 BGN
4 982 762 BGN
В т.ч. Национално финансиране 837 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 339 363 BGN
2013 538 714 BGN
2014 2 853 BGN
2015 - 1 619 BGN
879 311 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз