Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0041-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/037-01
Наименование: Лот 39 Път II-63 -Перник - Стрезимировци от км 43+300 до км 52+594.89
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 11.11.2011
Начална дата: 07.12.2011
Дата на приключване: 07.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Подобрена транспортната инфраструктура на път II - 63. Подобряването на състоянието на пътната отсечка ще осигури по-безопасното придвижване на пътникопотока, ще се подобрят връзките, в границите на Югозападен район за планиране.
Дейности: Дейност 1: ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 5: АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТА
Дейност 6: ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕКТА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност 7: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 508 441 BGN
Общ бюджет: 5 060 095 BGN
БФП: 5 060 095 BGN
Общо изплатени средства: 5 060 095 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 060 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 541 593 BGN
2013 2 531 542 BGN
2014 0 BGN
2015 - 13 040 BGN
5 060 095 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 301 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 160 354 BGN
2013 2 151 811 BGN
2014 0 BGN
2015 - 11 084 BGN
4 301 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 759 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 381 239 BGN
2013 379 731 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 956 BGN
759 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз