Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0018-C0001
Номер на проект: Д01-281/06.12.2011 г.
Наименование: Усмивки за всички деца: подкрепа за децата със специални образователни потребности от област Разград
Бенефициент: СДУЖЕНИЕ "МЛАДЕЖКИ ФОРУМ 2001-РАЗГРАД"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане на образователния процес на децата и учениците в 39 училища и 15 детски градини със специални образователни потребности (СОП) от Област Разград, чрез развитие на интегрираното и включващото обучение
Дейности: Подготовка на Дейност 1
Дейност 1 Програма за обучение и подготовка на учители и на специалисти с педагогически функции в детските градини и училищата за оценяване на образователните потребности и за работа с деца и ученици със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 2
Дейност 2 Програма за обучение на координатори на екипи и координатори на индивидуалните програми във всички детски градини и училища
Подготовка на Дейност 3*
Дейност 3* Разработване на Наръчник за учители и специалисти с педагогически функции, работещи с деца и ученици със СОП
Подготовка на Дейност 4
Дейност 4 Разработване на Помагало за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 5
Дейност 5 Осигуряване на специални учебно-технически средства, апаратура, дидактически материали за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
Подготовка на Дейност 6
Дейност 6 Дейности за приемане на различието в детските градини и училищата, повишаване на толерантността и подобряване на отношението към децата със СОП
Подготовка на Дейност 7
Дейност 7 Организиране на научно-практическа конференция за работа с деца и ученици със СОП
Подготовка на Дейност 8
Дейност 8* Дейности за осигуряване на информираност и публичност по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 278 626 BGN
Общ бюджет: 269 074 BGN
БФП: 269 074 BGN
Общо изплатени средства: 268 706 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 725 BGN
2013 100 885 BGN
2014 112 096 BGN
2015 0 BGN
268 706 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 228 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 47 366 BGN
2013 85 752 BGN
2014 95 282 BGN
2015 0 BGN
228 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 359 BGN
2013 15 133 BGN
2014 16 814 BGN
2015 0 BGN
40 306 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз