Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-2.0.01-0009-C0001
Номер на проект: ДОПТ-18/01.12.11;ДОПТ-35/16.10.13;ДОПТ-15/01.08.14
Наименование: "Автомагистрала "Струма", Лот 1, Лот 2 и Лот 4"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.11.2011
Начална дата: 01.12.2011
Дата на приключване: 31.01.2016
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда строителство на три лота от нова двулентова магистрала с дължина 68,48 км., които са част от Автомагистрала "Струма" с обща дължина 150 км
Дейности: Надзор по време на строителството
Техническа помощ
Непредвидени разходи
Закупуване на земя
Публичност
Строителство и изграждане
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 538 031 140 BGN
Общ бюджет: 543 199 754 BGN
БФП: 538 031 140 BGN
Общо изплатени средства: 413 934 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 538 031 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 024 080 BGN
2012 39 718 263 BGN
2013 95 855 854 BGN
2014 107 934 778 BGN
2015 163 401 693 BGN
413 934 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 457 326 469 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 619 264 BGN
2012 31 774 611 BGN
2013 76 684 683 BGN
2014 86 347 822 BGN
2015 130 721 354 BGN
331 147 734 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 704 671 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 404 816 BGN
2012 7 943 653 BGN
2013 19 171 171 BGN
2014 21 586 956 BGN
2015 32 680 339 BGN
82 786 934 BGN
Финансиране от бенефициента 5 168 614 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Построени автомагистрали
Индикатор 2 Спестени милиони евро (пътища)
Индикатор 3 (Д) Дължина на построена магистрала
Индикатор 4 (Д) Изграждане на ленти за движение (две плюс една аварийна в посока)
Индикатор 5 (Д) Изграждане на пътни възли и връзки
Индикатор 6 (Д) Изграждане на надлези на пътища от РПМ
Индикатор 7 (Д) Изграждане на подлези на пътища от РПМ
Индикатор 8 (Д) Изграждане на железопътен подлез
Индикатор 9 (Д) Изграждане на селскостопански надлези
Индикатор 10 (Д) Изграждане на селскостопански подлези
Индикатор 11 (Д) Изграждане на надлези за животни
Индикатор 12 (Д) Изграждане на подлези за животни
Индикатор 13 (Д) Изграждане на водостоци
Индикатор 14 (Д) Изграждане на шумозащитни стени
Индикатор 15 (Д) Изграждане на еластични огради и предпазни огради
Индикатор 16 (Д) Изграждане на предпазни мрежи
Индикатор 17 (Д) Обща дължина на всички мостове
Индикатор 18 (Д) Изместване на железопътна линия
Индикатор 19 (Д) Изграждане на тунели
Индикатор 20 (Д) Обща дължина на тунела
Индикатор 21 (Д) Преминаване над ж.п. линии
Индикатор 22 (Д) Изграждане на мостове
Индикатор 23 (Д) Изграждане на жп мост
Индикатор 24 (Д) Изграждане на стени за защита от преминаване на костенурки
Индикатор 25 (Д) Изграждане на осветление на пътни възли и връзки
Индикатор 26 (Д) Изграждане на подпорна стена за защита на археологически обект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз