Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/007-01
Наименование: Консервация, реставрация, експониране и социализация на "Антично селище и късноантична крепост" на нос Св. Атанас и превръщането им във водеща туристическа атракция на територията на община Бяла, Варненска област
Бенефициент: Община Бяла
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 01.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Бяла
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Подобряване на туристическото предлагане и развитие на конкурентноспособна културно-историческа атракция АНТИЧНО СЕЛИЩЕ И КЪСНОАТНИЧНА КРЕПОСТ, разположена на нос „Свети Атанас”, на територията на Община Бяла със способност да привлече значителен брой посетители и да увеличи брутния вътрешен продукт създаден за икономиката на района от туризма.
Дейности: Дейност 1 – Създаване на екип по проекта и управителен комитет и цялостно управление на проекта
Дейност 2 – Организиране на встъпителна пресконференция
Дейност 3 - Подготовка на тръжна документация и договори с изпълнители
Дейност 4 - Консервация, реставрация, експониране и социализация на антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла
Дейност 5 – Упражняване на авторски и строителен надзор
Дейност 6 – Въвеждане на техники за интерпретация на туристическа атракция антично селище и късноатнична крепост, разположена на нос „Свети Атанас”, гр. Бяла
Дейност 7 – Реализиране на мерки за разпространение на информация и публичност, изработване и разпространение на рекламни материали и организиране на събития
Дейност 8 - Провеждане на професионално обучение по специалността «Екскурзовод»
Дейност 9 - Извършване на финансов одит по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 620 268 BGN
Общ бюджет: 4 867 974 BGN
БФП: 4 260 633 BGN
Общо изплатени средства: 4 260 633 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 260 633 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 617 094 BGN
2013 1 328 792 BGN
2014 1 314 748 BGN
2015 0 BGN
4 260 633 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 621 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 374 530 BGN
2013 1 129 473 BGN
2014 1 117 535 BGN
2015 0 BGN
3 621 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 639 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 564 BGN
2013 199 319 BGN
2014 197 212 BGN
2015 0 BGN
639 095 BGN
Финансиране от бенефициента 744 654 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз