Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на високотехнологичен иновативен продукт в СКОРТЕЛ
Бенефициент: "СКОРТЕЛ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.10.2011
Начална дата: 11.11.2011
Дата на приключване: 11.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се повиши конкурентоспособността на СКОРТЕЛ ООД и да се осигури предлагането на иновативни интегрирани решения към клиентите на компанията чрез внедряването на иновативен продукт и гарантиране на безпроблемната му работа в пълния капацитет на неговите възможности.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване и доставка на технологичното оборудване и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Инсталиране и пускане в експлоатация на новото технологично оборудване и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Одит на проекта
Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 959 BGN
Общ бюджет: 659 459 BGN
БФП: 459 480 BGN
Общо изплатени средства: 459 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 459 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 459 480 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
459 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 390 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 390 558 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
390 558 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 922 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 922 BGN
Финансиране от бенефициента 206 017 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Брой подписани договори с изпълнители
Индикатор 9 Закупено ново производствено оборудване
Индикатор 10 Закупен нов софтуер
Индикатор 11 Брой информационни табели
Индикатор 12 Брой стикери, поставени върху новозакупеното оборудване по проекта
Индикатор 13 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз