Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0179-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-47
Наименование: Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД
Бенефициент: "КА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в "КА Инженеринг" ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 0 „Управление на проекта“
Подготовка Дейност 1 „Инвестиция“ – тръжна процедура
Изпълнение на Дейност 1 „Инвестиция
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 „Информираност и публичност“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Проверка на разходите – одит“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интер Одит"
"Спектрон" ЕООД
"С.Ройдов" ЕООД
"Булмакметал" EООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 152 664 BGN
Общ бюджет: 233 162 BGN
БФП: 151 555 BGN
Общо изплатени средства: 151 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 151 555 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 128 822 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 822 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 822 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 733 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 733 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 733 BGN
Финансиране от бенефициента 82 204 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Получено финансиране от ДО - КА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз