Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0020-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-44
Наименование: Технологична модернизация на "СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК" ООД и въвеждане на нова услуга в България-пътруващо кино
Бенефициент: "СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на "СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК" ООД и въвеждане на нова услуга в България-пътруващо кино
Дейности: Сформиране и работа на екипа по проекта
Подготвка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
Поръчване на оборудването и изготвяне на материали за визуализация. Подписване на договори с изпълнители
Доставка и инсталиране на технологично оборудване
Тестване на новото оборудване
Подбор на технически персонал за наемане на работа
Обучение на персонала на „СИФ 309 ФИЛМ МЮЗИК“ ООД
Въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Изготвяне на отчети
Мониторинг и оценка
Избор на одитор
Визуализация
Изготвяне на проектно предложение Изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 347 BGN
Общ бюджет: 690 347 BGN
БФП: 483 243 BGN
Общо изплатени средства: 483 243 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 483 243 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 483 243 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
483 243 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 410 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 410 756 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
410 756 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 486 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 486 BGN
Финансиране от бенефициента 214 006 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители и подизпълнители и получени оферти
Индикатор 9 Проведени пилотни тестове на новото оборудване след доставката
Индикатор 10 Проведени обучения на персонала на предприятието за работа с новата техника
Индикатор 11 Провеждане на одит


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз