Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0041-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-41
Наименование: "Технологична модернизация чрез закупуване на лозарна машина в механичен цех на "Ацом" ООД гр. София"
Бенефициент: "АЦОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация чрез закупуване на лазерна машина в механичен цех на "Ацом" ООД гр. София
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 1 Тръжни процедури за избор на доставчици
Подготовка на Дейност 2 Доставка на лазерна машина
Изпълнение на Дейност 2 Доставка на лазерна машина
Подготовка на Дейност 3 Визуализация
Изпълнение на Дейност 3 Визуализация
Подготовка на Дейност 4 Одит
Изпълнение на Дейност 4 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 641 260 BGN
Общ бюджет: 574 850 BGN
БФП: 344 910 BGN
Общо изплатени средства: 344 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 344 910 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 293 174 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 293 174 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
293 174 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 737 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 737 BGN
Финансиране от бенефициента 427 507 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Тръжни процедури за избор на доставчици
Индикатор 9 Доставени машини - Ацом
Индикатор 10 Визуализация - Ацом
Индикатор 11 Одитен доклад - Ацом


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз