Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0065-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-35
Наименование: "Внедряване на интегрирана платформа за предоставяне на ИТ услуги в Лирекс БС"
Бенефициент: "ЛИРЕКС БС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на интегрирана платформа за предоставяне на ИТ услуги в Лирекс БС
Дейности: Подготвителни дейности: сформиране на екип и избор на доставчици
Изграждане на платформа за предоставяне на ИТ услуги за отдалечени клиенти и IT инфраструктурни услуги "e-office"
Извършване на консултантски услуги свързани с въвеждането на нови технологии, процеси и услуги
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИМЕСА ОДИТ
"МДМЛ" АД
"Матерна България" ООД
"ЛИА БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 817 653 BGN
Общ бюджет: 1 346 880 BGN
БФП: 808 128 BGN
Общо изплатени средства: 808 127 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 808 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 808 127 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
808 127 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 686 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 686 908 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
686 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 121 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 121 219 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
121 219 BGN
Финансиране от бенефициента 545 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 3 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 4 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 5 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Сключени договора с подизпълнители - Лирекс
Индикатор 8 Месечни и финален технически и финансови отчети
Индикатор 9 Избрани подизпълнители съгласно ПМС 55 за Дейност 3, 4, 5 и 6
Индикатор 10 Въведени нови технологии/продукти (услуги)
Индикатор 11 Създаден модел за предоставяне на базови услуги в рамките на технологична платформа „e-office”
Индикатор 12 разработен и обобщена и разширена версия на каталог на предоставяните на базата на технологична платформа услуги за информационно обслужване по заявка
Индикатор 13 разработена маркетингова стратегия за пазарно представяне и предлагане на услугите на платформата „e-office” на вътрешния и външните пазари
Индикатор 14 Разпространени инфомационни материали
Индикатор 15 Одитен доклад за изпълнението на проекта - Лирекс


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз