Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0032-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-34
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Сиско Сет ЕООД чрез инвестиции в технологично обовление и модернизация на производството
Бенефициент: "СИСКО СЕТ ЕЛЕКТРОНИКС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на Сиско Сет ЕООД чрез инвестиции в технологично обовление и модернизация на производството
Дейности: Управление и отчетност на проекта
Визуализация и разпространение на информация за проекта
Разработване и внедряване на маркетингова стратегия за развитие
Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Доставка на машини и оборудване
Монтаж, тестване и пускане в експлоатация на технологично оборудване
Одит и отчетност на
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 961 BGN
Общ бюджет: 954 587 BGN
БФП: 569 411 BGN
Общо изплатени средства: 569 411 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 569 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 569 411 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
569 411 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 483 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 483 999 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
483 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 412 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 412 BGN
Финансиране от бенефициента 420 046 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Инсталирана и функционираща нова производствена линия
Индикатор 9 Управление на проекта
Индикатор 10 Тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА - Сиско
Индикатор 11 Визуализация и отчетност - Сиско
Индикатор 12 Одит за изпълнение на проекта - Сиско


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз