Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0042-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-92
Наименование: "Разширяване и развитие на "Живас" ООД чрез модернизация"
Бенефициент: "ЖИВАС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разширяване и развитие на "Живас" ООД чрез модернизация
Дейности: Избор на изпълнител и доставка на ДМА
Сформиране на екип по проекта и подготовка на тръжна документация
Избор на изпълнител и управление на проекта
Избор на изпълнител и визуализация на проекта
Избор на изпълнител и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 335 930 BGN
Общ бюджет: 459 540 BGN
БФП: 321 678 BGN
Общо изплатени средства: 321 673 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 321 678 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 67 186 BGN
2013 254 487 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
321 673 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 273 426 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 108 BGN
2013 216 314 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
273 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 078 BGN
2013 38 173 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 251 BGN
Финансиране от бенефициента 143 970 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени в производство нови ДМА - Живас
Индикатор 9 Предоставени консултантски услуги - Живас
Индикатор 10 Въведени и предлагани нови продукти - Живас
Индикатор 11 Увеличение на пазарен дял - Живас


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз