Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0023-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-27
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на "Еволинк" АД "
Бенефициент: "ЕВОЛИНК" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на "Еволинк" АД
Дейности: Подготвителни дейности
Сформиране на екип по проекта
Доставка, инсталиране и тестване на оборудването и системите на дейтацентъра
Одит
Визуализация
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
РИМЕСА ОДИТ
"МДМЛ" АД
БРАНД СПИРИТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 493 576 BGN
Общ бюджет: 4 136 635 BGN
БФП: 2 481 981 BGN
Общо изплатени средства: 2 481 981 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 481 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 481 981 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 481 981 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 109 684 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 109 684 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 109 684 BGN
В т.ч. Национално финансиране 372 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 372 297 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
372 297 BGN
Финансиране от бенефициента 1 662 384 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип по проекта - Еволинк
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на доставчик/ци - Еволинк
Индикатор 10 Доставени оборудване и системи за дейтацентър
Индикатор 11 Изготвен технически и финансов отчет - Еволинк
Индикатор 12 Изготвен одиторски доклад - Еволинк
Индикатор 13 Създадени и предложени на пазара нови дейта център услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз