Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0116-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-88
Наименование: Технологично развитие на "Балкан сървис"ООД чрез разширяване на портфолиото от изделия(ERP)продукти
Бенефициент: "Балкан сървисис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологично развитие на "Балкан сървисис"ООД чрез разширяване на портфолиото от предлагани (ERP) продукти
Дейности: Дейност 4: Доставка на 6 компютъра за разработчиците на услугата SaaS
Дейност 3: Доставка на софтуерна платформа Atlantis II ERP
Дейност 10: Визуализация, отчитане и одит на проекта
Подготовка на тръжни процедури по раздел „Инвестиции” и по раздел „Услуги” от бюджета, одобрение от ДО и сключване на договори с изпълнители
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Доставка на хардуер – сървърни конфигурации
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Доставка на IP телефонна централа – създаване на кол център
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АКСИОР" ООД
Тест Солюшънс ООД
ГИД 99 ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 377 756 BGN
Общ бюджет: 537 151 BGN
БФП: 376 005 BGN
Общо изплатени средства: 376 005 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 376 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 298 130 BGN
2013 77 875 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
376 005 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 319 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 253 411 BGN
2013 66 194 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
319 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 401 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 44 720 BGN
2013 11 681 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 401 BGN
Финансиране от бенефициента 161 895 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии/продукти/услуги (брой) - Балкан
Индикатор 9 Увеличение на удовлетвореността на клиентите - Балкан
Индикатор 10 Подобрение на пазарните позиции - Балкан
Индикатор 11 Увеличаване на приходите - Балкан
Индикатор 12 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой) - Балкан


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз