Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0092-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-82
Наименование: Внедряване на нов телематичен продукт от "Иком" ООД
Бенефициент: "ИКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.01.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване на нов телематичен продукт от "Иком" ООД
Дейности: Подготовка на Дейност 1 – Закупуване и внедряване на ДНА (провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител и сключване на договор)
Изпълнение на дейност 1 – Закупуване и внедряване на ДНА
Подготовка на Дейност 2 – Визуализация на проекта (подготовка за избор на изпълнители)
Изпълнение на дейност 2 (доставка на информационни табели)
Подготовка на Дейност 3 – Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 3 – Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЛЕЛИНК" ЕАД
БОЙКИНГ
Димитър Ангелов Лулчев
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 685 650 BGN
Общ бюджет: 955 510 BGN
БФП: 668 857 BGN
Общо изплатени средства: 668 857 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 668 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 668 857 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 857 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 568 528 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 568 528 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
568 528 BGN
В т.ч. Национално финансиране 100 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 329 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
100 329 BGN
Финансиране от бенефициента 293 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови софтуерни технологии - Иком
Индикатор 9 Нови продукти, предлагани от предприятието - Иком
Индикатор 10 Нови услуги, предлагани от предприятието - Иком


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз