Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0009-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-80
Наименование: Технологична модернизация на фирма "Крос-М" ООД
Бенефициент: "КРОС-М" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на фирма "Крос - М" ООД
Дейности: Сформиране на екип
Избор на доставчици
Доставка и инсталиране на оборудването
Визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 340 529 BGN
Общ бюджет: 375 145 BGN
БФП: 262 602 BGN
Общо изплатени средства: 262 602 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 262 602 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
262 602 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 223 211 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 211 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 390 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 390 BGN
Финансиране от бенефициента 145 941 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Избор на доставчици
Индикатор 8 Доставка и инсталиране на оборудването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз