Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0093-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-16
Наименование: Въвеждане на нови електронни услуги и увеличаване обема на настоящите с цел нарастване продажбите на международния пазар
Бенефициент: Хамилтън Дейта Сървисиз EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на нови електронни услуги и увеличаване обема на настоящите с цел нарастване продажбите на международния пазар
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Доставка на оборудване
Доставка на софтуер
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 570 382 BGN
Общ бюджет: 777 728 BGN
БФП: 466 637 BGN
Общо изплатени средства: 466 637 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 466 637 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 466 637 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
466 637 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 396 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 396 641 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
396 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 996 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 996 BGN
Финансиране от бенефициента 380 255 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупено оборудване и хардуер - Хамилтън
Индикатор 9 Закупен софтуер - Хамилтън
Индикатор 10 Въвеждане на нови услуги - Хамилтън
Индикатор 11 Намаляване себестойността на предлаганите услуги - Хамилтън


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз